Ceviz Kabuğunu Dolduran Konular

Tarihe düşülen not

  • Anket

  • Son Tweetler

  • Kategoriler

  • Yararlı Linkler

  • Reklamlar

Yahudiler, İsrail’den kaçıyor

Posted by Emi[R]ates™ Temmuz 21, 2008

 

İsrail’de tersine göç artıyor. 2006 yılında İsrail’e 15 bin Yahudi göç ederken, 20 bin Yahudi de pılını pırtını toplayıp ülkeyi terketti. Bu oranlar İsrail’i endişenlendiriyor.

 

İsrail Merkezi İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rapora göre, son 25 yıldan bu yana İsrail’de ilk defa dışarıya göç edenler ülkeye göç edenlerin sayısını geçti. Bu durum İsrail’de karar mekanizmalarını çok ciddi şekilde endişelendiriyor.

Rapor, Yahudi Ajansı’yla İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda büyük bir endişeye neden olurken söz konusu kurum bu tersine göçe bir çözüm yolu bulmaya ve eski Sovyetler Birliği’nden gelen binlerce Yahudi’nin İsrail’de yaşamak yerine ABD ve bazı Avrupa ülkelerine göç etmesinin ardındaki nedenleri anlamaya çalışıyor. Bu tersine göç İsrail’in yahudi nüfusunda çok ciddi bir azalmaya neden olmaktadır.

BÜYÜK KAÇIŞ

İstatistik Kurumunun rakamlarına göre, 2006 yılında İsrail’e 15 bin Yahudi göç ederken 20 bin kadar Yahudi de pılını pırtını toplayıp ülke dışına göç etmiş. İstatistik raporlarına göre İsrail tarihinde üçüncü defa böyle tersine göç oluyor. Birinci göç dalgası Ekim 1973 savaşından sonra gerçekleşmiş ikinci dalga ise 1983 ve 1984 yılında İsrail’i kasıp kavuran ekonomik krizden sonra meydana gelirken en son ve en kötü göç dalgası ise içinde bulunduğumuz dönemde meydana gelmiş.

Daha önce açıklanan raporlar da eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelip Kuzey İsrail’de yaşayan birçok yahudinin İsrail’in son Lübnan saldırısından sonra kendilerini güvende hissetmediklerinden ve savaş esnasında kendileriyle yeterince ilgilenilmediğinden ülkeden göç etmek için vize başvurularında bulunduğunu gösteriyor.

Raporlar ayrıca 2003 yılından bu yana İsrail’de yaşamak için gelen göçmen sayısında çok ciddi bir düşüş meydana gelirken bu ülkeden göç edip bir buçuk yıl içerisinde geri dönmeyenlerin sayısında gözle görülür bir artış olduğunu gösteriyor.

İstatistik kurumu ayrıca bu yıl içerisinde İsrail’e göç edecek yahudilerin sayısının 14 bini geçmeyeceği tahmininde bulunurken buna karşılık geçen yıl İsrail’den dışarıya göç edenlerin sayısının 19 bin iken bir önceki yılda bu sayının 21 bin olduğunu ve her yıl yaklaşık olarak 20 bin kişinin İsrail’den yurtdışına göç ettiğini vurguluyor.

Tersine göç konusunu yakından takip eden çevrelere göre İsrail’den yurtdışına göç edenlerin sayısı Merkezi İstatistik Kurumu’na bildirilenlerin sayısından çok daha fazla. Çünkü sözkonusu bu kurum İsrail’den 20 yıl önce göç edenleri kayıt altına almadığı gibi İsrail makamları genelde yurt dışına göç edenleri bu kuruma resmi olarak bildirmiyor bile. Ancak İsrail İstatistik Kurumu’na göre eski Sovyetler Birliği ülkelerinden İsrail’e göç edenlerin sayısı 750 bin kadar iken bu göçmenlerin birinci kuşağının aksine ikinci kuşağı İsrail idarecilerine yenelik en ufak bir yakınlık hissetmemektedirler. Aynı istatistikler her 2000 yahudiden üçünün İsrail’den göç ettiğini gösterirken Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen yahudiler arasında bu oran her 2000 yahudiden 15 yahudi olduğunu ortaya koyuyor.

Daha pratik bir ifadeyle eski Sovyetler Birliği ülkelerinden ve Avrupa’dan İsrail’e göçedenlerden 72 bini tekrar İsrail dışına göç etmiştir.

BEYİN GÖÇÜ

Küdus Hebrew Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Eric Jewad ve Omar Moab tarafından yapılan bir araştırma ise İsrail’in son yıllarda çok ciddi bir “beyin göçü” sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Sözkonusu araştırma verilerine göre 25 ila 40 yaş arası evli ve iyi eğitimli yahudilerin % 2.6’sı ve eğitim seviyesi düşük yahudilerin % 1.1’i göçmen statüsünde bulunmaktadır. Bu durum yeni göçmen çevrelerde çok daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu grupta eğitimli neslin % 4.65’i ile az eğitimlilerin % 2’si göç ediyor. Araştırmaya göre İsrail izlediği ekonomik ve sosyal politikaların bedelini “ en parlak beyinleri” kaybederek çok ağır ödüyor.

Rapora göre gelişmiş teknoloji ve araştırma konularıyla ilgili insan kaynakları çevrelerinde durumun çok daha vahim olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin akademik derecede eğitimli parlak beyinlerin % 6.55’i, doktorların % 4.8’i ve mühendislerin % 3’ü İsrail dışında yaşamayı tercih ediyor. Araştırmacılara göre kişinin eğitim durumu yükseldikçe göç etme olasılığı o oranda artmaktadır.

Gözlemcilere göre önümüzdeki yıllarda İsrail’e göç istatistiklerinde bırakın herhangi bir artış olmasını tersine göçte ciddi artışlar meydana gelecek. Zaten son yapılan araştırmalara göre Yahudi gençlerin % 40’ı İsrail’den yurtdışına göç etme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Araştırmalar İsrail dışında bulunan ve başka ülkelerin pasaportunu taşıyan 400 000 İsrailli yahudinin ülkeye dönmek istemediğini de gösteriyor.

KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR

Geçen haftalarda yitirdiğimiz Mısırlı ünlü düşünür Dr. Abdulvehhab el-Mesirri tüm bu verilere bakarak İsrail’in içeriden çökeceğini, göçün bu çöküşün en önemli faktörlerinden birisi olacağını söylerdi.

Gözlemcilere göre İsrail’e göç etmenin cazip koşulları ortadan kalktığından İsrail Hükümeti Yahudi Ajansı’yla birlikte Arjantin’den 200.000, Etiyopya’dan birkaç bin, Hindistan ve Güney Afrika’dan 80.000 kadar yahudinin İsrail’e getirilmesi için büyük bir kampanya başlatacakmış. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayan yahudilerin İsrail’e göç etmesi ise imkansız gibi bir şey.

İsrail bu paradoksa çözüm bulmak için kendisine göre birçok çözüm önerisi geliştirmeye çalışıyor. Özellikle İsrail içinde yaşayan 1948 Araplarıyla İsrailliler arasında meydana gelen demografik uçurumdan sonra İsrail daha sıkı tedbirler alma yoluna gidiyor. Bu çözüm önerilerinden biri de tersine göçün azaltılması, İsrail’e yapılacak göçlerin cazip hale getirilmesi ve yahudilerin daha fazla çocuk sahibi olmalarının teşvik edilmesi de var. Çözüm önerilerinden biri de yabancı işçi sayısının azaltılması.

Daha önce hazırlanan bir rapor bir devlet olarak İsrail Yahudileri içinde barındırma gücünü gittikçe yitirmekte olduğunun ve Yahudilerin % 92’sinin başta batılı ülkeler olmak üzere dünyanın en müreffeh 20 ülkesinde yaşadıklarını gösteriyor.

İsrail bölgede bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesinin en önemli dayanaklarından biri de dışarıdan ülkeye gelen yahudi göçmenlerdir. İsrail Göçmenlik Bakanlığı’na göre 2007 yılında İsrail’e yapılan Yahudi göçü son yirmi yılın en düşük seviyesine inmiş vaziyette. Bakanlık verilerine göre 2007 yılında İsrail’e 19700 kişi göçederken bu sayı bir önceki sene olan 2006 yılından % 6 daha düşük.

YAHUDİLER NEDEN İSRAİL’E GELSİN Kİ

Gözlemcilere göre yahudilerin son yıllarda İsrail’e ve işgal altındaki Arap topraklarına yaptığı göçlerde meydana gelen bu düşüşün nedenini birkaç faktöre bağlıyorlar: Bu faktörlerin başında Yahudilerin yaşadıkları ülkelerde onları göçe zorlayacak faktörlerin gerilemeye başlamasının yanısıra İsrail’deki ekonomik ve güvenlik koşullarındaki cazibiyetin kaybolmaya başlaması gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda İsrail’e yahudi göçünün dibe vuracağına dair çok ciddi belirtiler bulunmakta.

Knesset’e bağlı “Göçmenleri Karşılama ve Barındırma” komitesine sunulan verilere göre İsrail’den dışarıya yapılan tersine göçün başlıca nedenleri arasında ülkedeki işsizlik, hayat pahalılığı ve yüksek vergi oranları (Rusya’da gelir vergisi oranı % 13 iken bu oaran İsrail’de % 49’dur) gibi ekonomik faktörlere dayanmakta.

Dışarıya göçün diğer bir nedeni de üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin eğitimlerini ve araştırmalarını daha iyi şartlarda yerine getirmek istemeleridir.

İsrail kaynakları Filistin’deki intifada ve direnişin Filistin’deki yahudi yerleşim çabalarına olumsuz yönde etkisi olduğundan tersine göç oranları yükselmekte İsraillilerin deyimiyle “vadedilmiş topraklara “aliyah” yani “gidiş” yerine Filistin’den “yuridah” yani Filistin’den “kaçışı” tercih ettiklerini gösteriyor.

İsrail medyasına göre terrsine göç konusu son aylarda İsrail’de evlerde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle harp okullarından ve üniversitelerden yeni mezun olmuş daha iyi bir meslek ve yaşam koşulları peşinde koşan gençler arasında göç konusu hararetli bir şekilde tartışılmaktadır. Alman Der Spiegel dergisinde yer alan bir haber analize göre 2000 intifadasından bu yana Alman vatandaşlığı peşinde koşan İsraillilerin sayısında bir patlama var.

Sözkonusu kaynaklara göre, İsrailli gençlerin yurtdışına göç etme düşüncesi % 22 gibi büyük bir oranda can güvenliğiyle istikrarın olmamasıyla beraber ekonomik durumun kötüleşmesiyle işsizlik oranlarının gittikçe yükselmesinden kaynaklanmakta. Batı Şeria ve Gazze’deki birçok yerleşimci direnişin devam etmesinden dolayı sürekli artan yaralı ve ölü sayısından dolayı Avrupa, Kanada ve ABD’ye göç etmek istemekte. Zira ölen ve yaralananların % 30’u yerleşimcilerden oluşmakta.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: